Halkbank KPSS Şartsız 1375 Personel Alımı - (Servis Görevlisi Alımı, Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, BT İç Kontrolör Yardımcısı)

 Halkbank 81 ilde personel alımı duyurusunu resmi internet sitesinde paylaştı. Halkbank, KPSS şartı olmadan 1000'i servis görevlisi olmak üzere kendi içerisinde yapacağı sınav ile diğer 375'i Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, BT İç Kontrolör Yardımcısı branşlarında personel alımı yapacağını duyurdu.

Halkbank personel alımı sınavı başvuruları 27 Ekim 2022 tarihinde başladı. Başvurular Halkbank resmi internet sitesi aracılığı ile yapılacaktır. Halkbank bünyesinde çalışmak isteyen ziyaretçilerimize rehber niteliğinde bir içerik hazırladık.

Halkbank'tan 1000 kadro ayrılan Servis Görevlisi nedir? Ne iş yapar?

Servis görevlisi, satış departmanları bölümü ya da gişe bölümü kısmında görev alan kişilerdir. Banka ürün ve hizmetlerini müşterilere satan kişidir. Bankanın satış hedeflerini tutturması işini üstlenen kişilere servis görevlisi denir.halkbank personel alımı


BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular 27 Ekim 2022 Perşembe – 13 Kasım 2022 Pazar günü saat 23.59’a kadar İstanbul Üniversitesi’nin https://halkbank.istanbul.edu.tr internet sitesine üye olmak suretiyle yapılacaktır.

Başvuru Tarihleri : 27 Ekim 2022 – 13 Kasım 2022
Sınav Tarihi : 03 Aralık 2022

Servis Görevlisi sınavına girecek olan kişiler için başvuru kılavuzu ve başvuru bilgileri;

https://www.halkbank.com.tr/content/dam/halkbank/tr/dokumanlar/bizden-haberler/duyurular/servis-gorevlisi.pdf


SINAVA KATILMA KOŞULLARI

Giriş Sınavına katılabilmek için;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,
c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alımsatımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından, bilişim alanında işlenen suçlardan hükümlü bulunmamak,
d) Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
e) 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak,
f) Başvuru için Tablo-1’de belirtilen il ve illere bağlı ilçelerde ikamet etmek zorunludur. Adaylar Mernis’ten teyit edilen ikamet iline başvuru yapmış sayılacaktır. İkamet ili Tablo-1’de yer almayan adayların sınav başvuruları geçersiz sayılacaktır.
g) Üniversitelerin/yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren ve Tablo-2’de belirtilen bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2023 itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, Tablo-2’de belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden mezun olmakla birlikte İşletme ya da Ekonomi dallarında yüksek lisans derecesi almış olmak; Veya Tablo-2’de belirtilen bölümlerin yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinden mezun ya da Şubat 2023 itibarıyla mezun olmak,
h) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, gerekli tahlil ve tetkiklerle belgelemek (Sağlık Belgeleri; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)

i) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 31.12.2023 tarihine kadar tecilli olmak
(Yazılı sınav gününe kadar askerlik hizmetini tamamlayacak olan adaylar ile bedelli askerlik başvurusunda bulunmuş ve celp dönem tarihi kesinleşmiş adayların başvuruları kabul edilebilecektir.)
j) Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamak,
k) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından bankacılık mesleğine uygun bulunmak,
Şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir.
Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları, sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler; sınavları kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir.Ayrıca; 
Müfettiş Yardımcılığı, İç Kontrolör Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı sınavı ile ilgili detaylar sınav başvuru kılavuzu Halkbank tarafından yayınlandı.  


BT Müfettiş Yardımcılığı ve BT İç Kontrolör Yardımcılığı sınavı hakkında başvuru kılavuzu yine Halkbank tarafından yayınlandı. 


Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.